Списък с картини

  Номер Автор Мин. цена Налична Откупена за Купувач
             
  А 001  Ани Георгиева 20 лв. Откупена 20 лв.   Теодора Емилова - Велико Търново
  A 002  Денислав Йорданов 28 лв.  Откупена  30 лв.  VIа клас ОУ "Св, Патриарх Евтимий" - В. Търново - кл. р-л Даниела Узунова
  А 003  Денислав Йорданов 28 лв. Откупена  30 лв.  VIа клас ОУ "Св, Патриарх Евтимий" - В. Търново - кл. р-л Даниела Узунова
  А 004  Дария Цветанова 40 лв. Откупена 50 лв. Ваня Борисова - Шумен
  А 005  Теодора Лисичкова 24 лв. Откупена  25 лв.  Априо ЕООД - Пловдив
  A 006  Ева Стефанова 28 лв. Откупена 30 лв. Грета Николова - Велико Търново
  A 007  Магдалена Янкова 30 лв. Откупена 30 лв. доц. Иван Бянов - В. Търново
  А 008  Теодора Лисичкова 20 лв. Откупена 20 лв. Нестор Ковачев - Виена
  А 009  Рая Грозева 25 лв.      
  А 010  Виктория Спасова 30 лв. Откупена  35 лв.  Весела Йорданова - София
  А 011  Теа Трендафилова 25 лв.      
  А 012  Сияна Тодорова 20 лв. Откупена 20 лв. Георги Радев - В. Търново
  А 013 Дарина Трифонова 30 лв. Откупена 30 лв. Офелия Иванова - В. Търново
  А 014 Калина Димова 20 лв.      
  А 015 Славена Грозданова 20 лв. Откупена 30 лв. Милена Петрова - В. Търново
  A 016 Данимира Маркова 20 лв. Откупена 20 лв. Николай Желязков - Варна
  A 017 Елена - Теодория 20 лв. Резервирана    
  A 018 Веселена - Мария 20 лв.      
  А 019 Дария Цветанова 30 лв.  Откупена  30 лв. Общинско радио Велико Търново 
  A 020 Веселена-Мария 20 лв.      
  А 021 Магдалена Янкова 25 лв. Откупена  25 лв  Априо ЕООД - Пловдив 
  A 022 Данимира Маркова 25 лв. Откупена  25 лв.  Давид Балъков - ученик ПМГ "Васил Друмев" Велико Търново
  А 023 Велислав Георгиев 20 лв.      
  А 024 Катерина Русева 20 лв.      
  А 025 Радост Борисова 20 лв.      
  А 026 Дария Цветанова 40 лв. Откупена 40 лв. IIIг клас ОУ "Св. Патриарх Евтимий" - В. Търново - кл. р-л Силвия Пенева
  A 027 Катерина Русева 25 лв.      
  А 028 Андреа Симитчийска 20 лв. Откупена  20 лв. Филип Иванов - София
  А 029 Дария Христова 20 лв.      
  А 030 Даная Йорданова 35 лв. Откупена 35 лв. Iа клас от ОУ "Св. Патриарх Евтимий" - В. Търново - кл. р-л Диана Папазова
  А 031 Наталия Стоянова- Карапенчева 80 лв. Откупена   80 лв.   Мария Узунова - В. Търново
  А 032 Наталия Стоянова- Карапенчева 80 лв. Откупена 80 лв Иван Мараджиев - Пловдив
  А 033 Наталия Стоянова- Карапенчева 80 лв. Откупена 80 лв. Анна Батинкова - Пловдив
  B 001 Рада Кабакчиева 25 лв. Откупена    30 лв. Надежда Драгнева - Русе 
  B 002  Рада Кабакчиева 25 лв.      
  B 003  Рада Кабакчиева 25 лв. Откупена 25 лв. Миряна Драгомирова - София
  B 004 Борис Стефанов 30 лв.  Откупена   30 лв. Красимира Лекова-Василева - Стара Загора 
  B 005  Александър Банчев 40 лв. Резервирана     
  B 006  Александър Банчев 45 лв. Откупена  45 лв.  Марияна Лазарова - Велико Търново 
  B 007  Александър Банчев 45 лв. Откупена 40 лв. IIIг клас ОУ "Св. Патриарх Евтимий" - В. Търново - кл. р-л Силвия Пенева
  B 008 Мария Иванчева 30 лв.  Откупена  30 лв.  VIа клас ОУ "Св, Патриарх Евтимий" В. Търново - кл. р-л Даниела Узунова
  B 009 Мария Иванчева 30 лв. Откупена 35 лв. Миряна Драгомирова - София 
  B 010  Ида Маркова 30 лв.      
  B 011  Ида Маркова 30 лв. Резервирана    
  B 012 Ида Маркова 30 лв.      
  B 013 Ида Маркова 30 лв.      
  B 014  Борис Стефанов 30 лв.      
  B 015 Борис Стефанов 30 лв.      
  B 016 Радина Стефанова 20 лв. Откупена  20 лв.  Светлодар Перуков - Варна 
  B 017  Николета Пашова 30 лв. Откупена  30 лв.   Дариан Димитров - В. Търново
  B 018  Николета Пашова 30 лв. Откупена  30 лв. Дариан Димитров - В. Търново 
  B 019  Николета Пашова 35 лв. Откупена  40 лв.  Дариан Димитрво - В. Търново
  B 020 Елица Кръстева 60 лв.  Откупена 60 лв. Зарко Драгнев - В. Търново
  B 021 Елица Кръстева 60 лв. Откупена 60 лв. доц. Иван Бянов - В. Търново
  B 022  Кристиян Ташев 40 лв.      
  B 023 Кристиян Ташев 40 лв. Откупена  40 лв. Vв клас ОУ "Св. Патриарх Евтимий" В. Търново 
  C 001 Данислав Пъдарев 45 лв. Откупена 45 лв. Мария Стефанова - София
  C 002 Данислав Пъдарев 45 лв. Откупена  100 лв. Камелия Дочева - В. Търново
  C 003 Данислав Пъдарев 45 лв. Откупена 45 лв. доц. Иван Бянов - В. Търново
  C 004 Александър Банчев 35 лв. Откупена  40 лв.  Даниела Узунова - В. Търново
  C 005 Рада Кабакчиева 20 лв. Откупена   41 лв.  Александър Йорданов - Англия 
  C 006  Тея Тодорова 40 лв.      
  C 007  Тея Тодорова 30 лв. Откупена  30 лв. Миглена Василева - В. Търново 
  C 008  Тея Тодорова 30 лв.  Откупена   30 лв. Миглена Василева - В. Търново 
  C 009  Тея Тодорова 30 лв. Откупена 30лв Илко Илиев - Беляковец
  C 010  Тея Тодорова 30 лв.      
  C 011  Тея Тодорова 30 лв.      
  C 012  Тея Тодорова 30 лв.      
  C 013 Тея Тодорова 35 лв.      
  C 014  Тея Тодорова 30 лв.      
  D 001  Габриел Кръстев 60 лв. Откупена 100 лв.

  Венцислава Иванова -
  Велико Търново 

  D 002  Габриел Кръстев 60 лв. Откупена 60 лв. Нестор Ковачев - Виена
  D 003 Галина Николова 100 лв.      
  D 004 Галина Николова 120 лв.      
  D 005 Галина Николова 130 лв.      
  D 006 Галина Николова 150 лв. Откупена  150 лв. проф. д-р Любомира Попова - Велико Търново

   

  © 2020 Сайт за доброта. Всички права запазени.