Прессъобщение

  "Деца рисуват за деца“ и разпръскват доброта.

  В основата на тази кампания са ученици от Велико Търново, желаещи да помогнат на своите връстници от Училище по изкуства и занаяти "Димитър Екимов", с. Русаля.

  Възможно ли е ученици да видят реализацията на своя труд, знания и компетентности на базата на изконни човешки добродетели? Как да мотивираме учениците да проявят желание да участват и да осъществят проекта в навечерието на Коледа? Нали точно тогава стават чудеса?
  Такива са въпросите, които вдъхновяват Добрин Пелтеков (Даскалът по музика) за кампанията „Деца рисуват за деца“. Подкрепа намира от фондация „Ген. Протогеров“, учители по изобразително изкуство, български език и литература, професионален фотограф и ИТ специалист.

  Първите, които се включват, са учителите по изобразително изкуство и български език и литература от ОУ „Св. Патриарх Евтимий“  - Наталия Стоянова-Карапенчева и Даниела Узунова. Талантливи ученици, рисуващи с любов и вдъхновение,  даряват своите рисунки за набиране на средства. С тях ще  помогнат за развитието на уменията на своите връстници от училището по изкуства и занаяти в с. Русаля.

  В реализацията на идеята се включва Галя Николова - художник, доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства, преподавател - която заедно със своите ученици дарява десетки рисунки и картини. Към някои от рисунките има видео, в което участват ученици от Музикална училищна телевизия – МУТВ. Те изготвят рекламното видео, подбират подходяща музика и придават глас на текстовете към рисунките, написани от техни съученици.

  Известният английски фотограф Tim Clinch – www.timclichphotography.com - дигитализира творбите, а със своите знания и голяма помощ за изграждането на сайта съдейства Аделина Низамова от София. В осъществяването на кампанията се включва и фондация „Ген. Протогеров“ със своя опит и ресурс.

  Виртуалната изложба-базар може да се посети на „Сайт за доброта“ на адрес http://charity.misterj.eu от 21 декември 2020 година. 

  ----------------------

  Даскалът по музика е име, което учителят по музика Добрин Пелтеков от ОУ "Св. Патриарх Евтимий" Велико Търново, е изградил в Интернет пространството. Създал и реализирал много образователни ресурси.

  Фондация "Ген. Протогеров" поставя фокуса си върху най-важната съставка в заобикалящия ни свят - Човекът с главно "Ч". Всички акции са насочени в подкрепата, израстването и добруването на хората в град и община Велико Търново. Фондацията има за цел подпомагане на деца, показали талант в различни области; хора в неравностойно положение; социално слаби хора и хора в нужда; опазване на културното наследство на България; опазване на околната среда в търновски регион и България; подпомагане дейностите на Община Велико Търново,, свързани с изграждането на по-достъпна, европейска и културна градска среда; дейности свързани с развитие на образованието и духовната сила на обществото; подпомагане на здравеопазването, чрез спортни инициативи.

   

  © 2020 Сайт за доброта. Всички права запазени.